31 Aug

István Jakab، معاون رئیس پارلمان و معاون وزیر امور خارجه برای جدید جنوب شرق اروپا، KKM به تهران سفر کرد تا در دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی حضور یابد. در طی این دیدار کوتاه، هیئت وزیران، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، دریافت شد.