چندین شرکت هواپیمایی به طور موقت پرواز به ایران را به حالت تعلیق درآورده اند. بنابراین ما از کسانی که دارای رزرو معتبر برای یکی از مقاصد در ایران هستند میخواهیم بررسی کنند که آیا هنوز فرصتی برای سفر دارند؟