Magyar állampolgárság megállapítása

 

Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos információkat a www.allampolgarsag.gov.hu, illetve a http://oif.gov.hu/index.php?lang=hu web oldalakon találja.

 

I. Az eljárás megindítása, időtartama

 

A kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan a főoldalon az ügyfélfogadás menüpontban találnak részletes információt.

 

Magyar állampolgársága fennállásának megállapítása ügyében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal illetékes.

 

Az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a nagykövetségnek nem áll módjában meggyorsítani. Ha csak az állampolgársága fennállását kéri igazolni, az eljárás eredményeként három évig érvényes állampolgársági bizonyítványt állít ki a magyar hatóság.

 

Az állampolgárság vizsgálatával egyidejűleg lehet kezdeményezni a születés anyakönyvezését és a házasság anyakönyvezését is. Ez esetben az állampolgárság megállapítása után az eljáró hatóság elkészíti a magyar születési és adott esetben a házassági anyakönyvi kivonatot is.

 

II. Az eljárás díja

 

Az állampolgárság fennállásának vizsgálatáért a honlapon, a „Konzuli díjak” pont alatt szereplő eljárási díjat kell fizetnie.

 

III., Szükséges dokumentumok

 

 

 

  • A kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető a lap alján. Kérjük az adatlapot a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év,hó,nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.
  • érvényes fényképes okmány (pl. iráni vagy egyéb nemzeti útlevél)
  • mindazon dokumentumok, amelyek igazolják a családi kapcsolat fennállását a magyar állampolgárságú felmenő és a kérelmező között
  • a kérelmező születésének és házasságának anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok (adatlapok a születés és házasság anyakönyvezéséhez, anyakönyvi kivonatok)
  • az Iráni Iszlám Köztársaság által kibocsátott angol nyelvű születési és házassági anyakönyvi kivonatokról készült fordítás.

 

Az ügyfelektől azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget. Közös érdekünk, hogy a jelentős ügyfélforgalom minél gyorsabban és zökkenő mentesebben bonyolódjon.

 

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, e-mail útján (consulate.thr@mfa.gov.hu) vagy telefonon (Vasárnap-Csütörtök du. 14.00 – 16.00 között) megkeresni bennünket.

 

Letölthető adatlapok:

 

- Magyar állampolgárság megállapításához kitöltendő adatlap

- Adatlap születés anyakönyvezéséhez

- Adatlap házasság anyakönyvezéséhez

 - Állampolgárság megállapítás, megkeresés: /asset/view/147543/Áp megállapítás megkeresés.docx